II konferencja online

II Konferencja Online

Oblicza niepłynności mowy

Zapraszamy

Widok

II edycja Konferencji Online Oblicza niepłynności mowy – Terapeuci terapeutom jest rozwinięciem pomysłu na przekazanie wiedzy o jąkaniu w przystępny sposób – w postaci rozmów z doświadczonymi terapeutami. W pierwszej…

159.00

PLN

Zamów

Widok

Osoby zainteresowane przebiegiem procesu diagnostycznego znajdą w nagraniu rozmowy z dr Marią Faściszewską niezbędne informacje, m.in. o dostępnych narzędziach i kwestionariuszach, istotnych aspektach diagnozy z uwzględnieniem wieku klienta/pacjenta oraz otrzymają…

15.00

PLN

Zamów

Widok

Rozmowa z mgr Elżbietą Bijak oraz z mgr Lucyną Jankowską-Szafarską przynosi odpowiedzi m.in. na pytania o główne nurty terapeutyczne w terapii jąkania, a także o trudną umiejętność doboru metody do…

15.00

PLN

Zamów

Widok

Rozterki terapeutów jąkania, dotyczące pogranicza logopedii i psychologii nie są rzadkością. W rozmowie z mgr Barbarą Jeziorczak poruszono takie tematy, jak granice oddziaływań specjalistów obu tych dziedzin w terapii jąkania,…

15.00

PLN

Zamów

Widok

Terapia jąkania to nie tylko praca nad mową. W rozmowie z mgr Justyną Solecką-Głodek został poruszony aspekt psychofizyczny tego zaburzenia mowy, omówiono swoiste odzwierciedlenie w ciele tego, co pojawia się w…

15.00

PLN

Zamów

Widok

W rozmowie z dr Agnieszką Płusajską-Otto zostały poruszone wątki terapii logopedycznej, nakierowanej na poprawę emisji głosu i procesu oddychania w jąkaniu. Rozmowa ta jest próbą odpowiedzi na pytanie o konieczność…

15.00

PLN

Zamów

Widok

Widok

Copyright © 2020 Gabinet logopedyczny Aleksandra Boroń, www.logopeda-24.pl