III Konferencja Online

III Konferencja Online

Oblicza niepłynności mowy

Zapraszamy

Widok

Trzecia edycja Konferencji Online Oblicza niepłynności mowy powstała z myślą o szerokim kręgu odbiorców: studentach logopedii, początkujących logopedach, logopedach z dłuższym stażem, lecz niewielkim doświadczeniem w pracy z zaburzeniami płynności…

159.00

PLN

Zamów

Widok

Tematem rozmowy z Agatą Deckert-Brzezińską jest diagnoza i terapia jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym ze szczególnym uwzględnieniem metody Palin PCI. Moja rozmówczyni dzieli się doświadczeniem w pracy tym podejściem…

19.00

PLN

Zamów

Widok

W rozmowie z Anną Mamicą poruszyłyśmy zagadnienie terapii logopedycznej dzieci w starszym wieku szkolnym i młodzieży. Moja rozmówczyni odpowiedziała m.in. na pytania: czym terapia logopedyczna dzieci starszych i młodzieży różni…

19.00

PLN

Zamów

Widok

Podczas rozmowy z Joanną Szymczakowską opowiedziałyśmy o warsztatach dla dzieci z jąkaniem i ich rodziców organizowanych przez nas w ramach grantu G. J. Bruttena, którego obie jesteśmy laureatkami. Materiałem dodatkowym…

19.00

PLN

Zamów

Widok

Punktem wyjścia w rozmowie z Arkadiuszem Ceglarskim jest autoterapia według Malcolma Frasera. Mój rozmówca omówił jej etapy i możliwe efekty. Pojawił się także wątek wykorzystania coachingu w procesie wspierania dorosłych…

19.00

PLN

Zamów

Widok

W rozmowie z Zenobią Bogdanowską poruszyłyśmy temat metod wspomagających terapię jąkania u dzieci, które zmagają się z trudnościami również w innych obszarach. Moja rozmówczyni opisała szczegółowo na czym polega praca…

19.00

PLN

Zamów

Widok

Rozmowa z Moniką Kaźmierczak dotyczy mowy bezładnej, czyli giełkotu. Monika Kaźmierczak szczodrze dzieli się wiedzą na temat istoty tego zaburzenia płynności mowy, zagadnień diagnozy i terapii oraz wskazań do skutecznego…

19.00

PLN

Zamów

Widok

Rozmowa z Moniką Kaźmierczak dotyczy mowy bezładnej, czyli giełkotu. Monika Kaźmierczak szczodrze dzieli się wiedzą na temat istoty tego zaburzenia płynności mowy, zagadnień diagnozy i terapii oraz wskazań do skutecznego…

19.00

PLN

Zamów

Widok

Rozmowa z Filipem Werstlerem dotyczy zarówno jego osobistych sukcesów na polu skutecznej komunikacji, zagadnień związanych z postawami, emocjami i myślami towarzyszącymi osobom z jąkaniem, sposobów na przełamanie obaw przed komunikowaniem…

19.00

PLN

Zamów

Widok

Rozmowa Oswoić jąkanie. Grant LOGOLab toczy się wokół upowszechniania wiedzy na temat jąkania poprzez szeroko zakrojone działania: zbudowanie strony internetowej, przygotowanie materiałów (wytycznych, plakatów, ulotek, scenariuszy warsztatów, filmów i in.),…

Bezpłatny

Zamów

Copyright © 2020 Gabinet logopedyczny Aleksandra Boroń, www.logopeda-24.pl